Harmonogram PARP na 2014 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już opublikowała aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku. Lista ta wciąż może być aktualizowana, jednak na tej podstawie można planować udział w poszczególnych programach. My ze swej strony pragniemy zwrócić Państwa uwagę na programy wspierające współpracę małych i mikroprzedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (tzw. Bony) oraz na działanie 8.2.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie/Poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Data rozpoczęcia naboru Data ukończenia naboru
Poddziałanie 2.1.2- standardowy konkurs z komponentem ponadnarodowym przeznaczony dla partnerów społecznych II połowa stycznia 2014 r. II połowa stycznia 2014 r. II połowa lutego 2014 r.
2.2.1 Projekt systemowy PARP pt. Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia usług doradczo-szkoleniowych dla MSP nt. finansowania zwrotnego I kwartał 2014 r. I kwartał 2014 r. 3 tygodnie  od uruchomienia
2.2.1 Projekt systemowy PARP pt. Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia systemowych usług doradczo-szkoleniowych dla MSP (z zakresu wynikającego z badania potrzeb MSP) II kwartał 2014 r. II kwartał 2014 r. 3 tygodnie  od uruchomienia
2.2.1 Projekt systemowy PARP. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia usług doradczych dla MSP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju firmy (w PK KSU)* I/II kwartał 2014 r. I/II kwartał 2014 r. 3 tygodnie  od uruchomienia


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie/ poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Data rozpoczęcia naboru Data ukończenia naboru
Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji wznowienie naboru
15 listopada 2013 r.
15 listopada 2013 r. Nabór ciągły do momentu, gdy łączna kwota pożyczek w ramach wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120% dostępnego budżetu.
8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b 30 grudnia 2013 r. 13 stycznia 2014 r. 24 stycznia 2014 r.


Pozostałe programy
Program Terminy uruchomienia konkursów
Bon Na Innowacje I połowa I kwartału 2014 r.
Duży Bon I połowa I kwartału 2014 r.
Wsparcie na wdrożenie CSR 8 stycznia - 10 lutego 2014 r.