Nowa oferta pożyczkowa

W województwie mazowieckim na początku 2014 roku zostanie udostępniona, przez MRFP, nowa oferta pożyczkowa funkcjonująca w ramach Inicjatywy JEREMIE.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Przeznaczona jest głównie dla firm z sektora MŚP, które nie spełniają wymogów stawianych im przez instytucje finansowe. To szansa dla mniejszych przedsiębiorstw (w tym dla tych w początkowej fazie działalności – tzw. start-upów) aby otrzymać pożyczkę, kredyt lub poręczenie na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej. Nie mogą natomiast być przeznaczone na spłatę kredytów, innych zobowiązań lub współfinansowanie innego programu. Pożyczka udzielana z programu JEREMIE musi zostać spłacona w ciągu 5 lat, a jej oprocentowanie wynosi od 4,5% p.a.