Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych

W dniach 2-17 stycznia, Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi nabór kandydatów do udziału w projekcie „Moja firma – moją szansą". Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia zamieszkałych na terenie Warszawy lub województwa mazowieckiego.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do projektu otrzymają podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze z zakresu przedsiębiorczości, a także możliwość otrzymania jednorazowego wsparcia finansowego wysokości do 40 000 złotych z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu można ubiegać się także o wsparcie pomostowe.

Formularze rekrutacyjne należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie lub w zależności od miejsca zamieszkania w jednym z jego lokalnych oddziałów.

Więcej informacji oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie projektu: www.mojafirmamojaszansa.com.pl/