Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych ogłosiła konkurs na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

Wnioski będzie można składać od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00, zaś orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2018 r.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Program został podzielony na 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym z modułów zostały zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Wnioskodawcy będą mieli możliwość aplikowania do konkursu w ramach modułu dotyczącego otyłości, modułu dotyczącego chorób kręgosłupa lub też do obu modułów jednocześnie. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi wynosić od 3 do 9 miesięcy.

 

DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, WYMAGANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, zgodnie z RPZ, w poszczególnych modułach:

  1. Moduł dotyczący otyłości:

1)     działania informacyjno-promocyjne,

2)     kwalifikacja uczestników,

3)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

4)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),

c)    badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)    monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

2. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

1)     działania informacyjno-promocyjne,

2)     kwalifikacja uczestników,

3)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

4)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)     monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami zawartymi w RPZ.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% - (80% UE+13% BP).

 

Więcej informacji: funduszedlamazowsza.eu