Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków z PROW 2014 - 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Dla poddziałań, które, wśród naszych klientów cieszą się największym zainteresowaniem  podajemy terminy planowanych naborów wniosków:

  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – wrzesień 2017 r., III kwartał 2018 r.,
  • Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D (związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu)  – I kwartał 2018 r.,
  • Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A (rozwój produkcji prosiąt), B (rozwój produkcji mleka krowiego), C  (rozwój produkcji bydła mięsnego) – II kwartał 2018 r.,
  • Premie dla młodych rolników – I kwartał 2018 r.,
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – I kwartał 2018 r.,
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2018 r.,
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – zakłady przetwórcze – I kwartał 2018 r.,
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – rolnicy – IV kwartał 2018 r.,
  • Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

Więcej szczegółów na stronie ARiMR