Restrukturyzacja małych gospodarstw

ARiMR ogłosiła nabór wniosków dla Poddziałania 6.3 Operacje typu: restrukturyzacja małych gospodarstw. To działanie dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa (o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro) i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Termin składania wniosków to 30.03.-28.04.2017 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tysięcy zł, płatna w II transzach:

 • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych;
 • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych.

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • która doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej.

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.  Kupowane maszyny, urządzenia oraz wyposażenie muszą być nowe.

Więcej informacji: strona ARiMR