PUP Płock - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)".

W ramach powyższego naboru o przyznanie w/w środków mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET") oraz których okres zarejestrowania nie przekracza 4 miesięcy od dnia rejestracji / przystąpienia do projektu (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), w tym priorytetowo: kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej dla każdego uczestnika programu zgodnie z założeniami projektu nie może przekroczyć 22 000,00 złotych.

Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 40 osób.

Więcej informacji na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku