W kwietniu odbędzie się nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.będą mogli ubiegać się o pomoc na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana w postaci dofinansowania na poziomie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. (60% dla młodych rolników lub wspólnie wnioskujących).

Więcej informacji na stronie ARiMR.