RPO WM – harmonogram na 2016 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Harmonogram do pobrania