22 000 zł dla osób bezrobotnych na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim (I)"

O wsparcie mogą ubiegać się osoby w wieku 30 lat i powyżej, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne i mają ustalony II profil pomocy, a jednocześnie należą do jednej z grup defaworyzowanych:

  1. osoby powyżej 50 roku życia,
  2. osoby z niepełnosprawnościami,
  3. osoby długotrwale bezrobotne (minimum 12 m-cy od zarejestrowania w UP)

W grupach spełniających warunki udziału w programie priorytetowo uwzględniane będą osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie średnie lub niższe

Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 71 osób w tym:

  1. 8 osób po 50 roku życia, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn
  2. 1 mężczyzna z niepełnosprawnością
  3. 62 osoby długotrwale bezrobotne, w tym 25 kobiet i 37 mężczyzn

Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej dla każdego uczestnika programu zgodnie z założeniami projektu nie może przekroczyć 22 000,00 złotych. Wsparcie zostanie udzielone w okresie 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1, pokój 22 (I piętro), tel. 24/267-46-65