Porady

20.VII.2016 r.

Programy Unijne coraz częściej zacieśniają swoje zasady obejmując wsparciem coraz mniejszą grupę przedsiębiorców i producentów rolnych. Z tego powodu, w poszukiwaniu źródeł finansowania, warto rozejrzeć się wśród środków krajowych. Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na najpopularniejszą i najłatwiej dostępną formę finansowania z budżetu państwa, jaką są pożyczki i kredyty preferencyjne:

1. Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. 48 330 87 82
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://srcp.radom.pl/

Projekt „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” jest współfinansowany przez Europejski Funduszu Społeczny w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Projekt ten  polega na udzielaniu preferencyjnie oprocentowanych pożyczek, dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę wraz ze szkoleniem i doradztwem umożliwiającym uzyskanie podstawowej wiedzy, niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.


Pożyczka skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo jak i zatrudnionych

Oprocentowanie preferencyjne: 0,5 % w skali roku
Okres: do 60 miesięcy
Kwota: do 50 000 złotych
Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
Obszar realizacji Projektu: teren całego województwa mazowieckiego

Pożyczka może być przeznaczona na cele:

 • inwestycyjne (zakup maszyn, urządzeń, remont ,itp.)
 • obrotowe (zakup towarów, materiałów jak i wydatki związane z bieżącą działalnością)
 • inwestycyjno-obrotowe

Warunki jakie musi spełnić osoba zainteresowana:

 • nie prowadzenie działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego
 • przedstawienie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym
 • plan przedsięwzięcia i cel pożyczki zostanie pozytywnie ocenione przez Komisję Pożyczkową

 

2. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
tel. 41 375 14 55 / 41 260 46 21
fax. 41 375 14 56

http://kswp.org.pl/

„Gotówka na start”

Pożyczki do kwoty 50 000 zł dla osób, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. Zasięgiem terytorialnym Projektu jest województwo mazowieckie.

O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne w wieku od 18 do 64 lat, które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. mazowieckiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę)

Oprocentowanie: od 1,8% do 2,0% w skali roku

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Okres karencji jest wliczony do okresu spłaty pożyczki

Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy.

Pożyczkobiorca musi udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej).

W szczególności pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w tym m.in. na

 • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.
 • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.
 • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wartości pożyczki z (wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników).

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

Pośrednicy

 • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy
  Pośrednik udziela pożyczek tylko dla studentów i absolwentów
  tel. 22 890 04 26
  e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
  tel. 22 636 07 40
  e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  Pośrednik udziela pożyczek tylko dla studentów i absolwentów
  tel. 22 887 64 20
  e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

 • zakładasz działalność
 • podpisujesz umowę z pośrednikiem finansowym
 • otrzymujesz pieniądze na konto

Dla kogo?

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym

Warunki i zabezpieczenia

 • Aktualna możliwa wartość pożyczki do 83 629,80 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, Oprocentowanie: 0,44% w skali roku;
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
 • weksel własny pożyczkobiorcy
 • poręczenie osoby fizycznej

Po złożeniu kompletnego wniosku, decyzja kredytowa podjęta zostanie w ciągu 14 dni roboczych.

Dodatkowo: jeśli skorzystasz również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy – część Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:

 

4. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.

ul. Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa

Składanie wniosków o pożyczkę pokój 205

 • tel.: 22 890 04 26
 • e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • http://pozyczkimazowieckie.pl/
Dla już prowadzących działalność
Kwota pożyczki: do 120 000 zł
Okres spłaty: do 5 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

 

5. Fundusz Pożyczkowy - FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dla już prowadzących działalność

 • Aktualna możliwa wartość pożyczki do 250 000 zł;  Oprocentowanie: 1,76% w skali roku; Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 60 mies.
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 mies.

 

6. Miejski Urząd Pracy w Płocku
ul. 3 Maja 16
09-400 Płock

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy:
tel . 24 - 367 18 37 - pok. 211

http://mup.plock.eu/pl/

dotacja ok. 23 tys. zł jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia