O Firmie

Biuro Doradztwa Gospodarczego w Płocku to stabilna i profesjonalna firma doradcza zajmująca się szeroko rozumianym doradztwem związanym z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania w ramach bankowych kredytów inwestycyjnych, funduszy UE oraz innych alternatywnych źródeł.

Firma działa od 1995 roku i profesjonalny zespół konsultantów świadczy usługi dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz instytucji. Celem firmy jest świadczenie usług, które przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania zapewnią Klientom wysoki poziom konkurencyjności, długofalowy rozwój oraz pozwolą na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, doradczym i szkoleniowym. Fachowe i rzetelne podejście do wszelkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych usług. Każdy Klient jest ważny, a podstawą współpracy jest efektywność, zaufanie oraz pełen profesjonalizm.

Nasz zespół:
dr inż. Elżbieta Formańska – właścicielka firmy,
ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych - ART w Olsztynie, absolwentka SGGW w Warszawie.

Doświadczenie:
od 1995 roku do chwili obecnej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą: Biuro Doradztwa Gospodarczego w Płocku Elżbieta Formańska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania biznesplanów oraz opracowywania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych w ramach (począwszy od programu przedakcesyjnego SAPARD) Programów Regionalnych oraz PO IG i PROW. We wcześniejszym okresie zatrudniona w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płocku na stanowisku głównego specjalisty, koordynatora Działu Ekonomiki i Organizacji Produkcji. Przez 5 lat kierowała działalnością Centrum Szkoleniowego Polsko–Amerykańskiego Programu oraz prowadziła 5. dniowe kursy na temat „Biznesplan, sposób opracowania”. Kursy (34) odbywały się na terenie kraju dla specjalistów doradztwa rolniczego, nauczycieli akademickich i szkół rolniczych, studentów, maturzystów.
Pracowała w krajowym, 7. osobowym zespole specjalistów doradztwa i pracowników uczelni rolniczych adaptujących amerykański program komputerowy Finpack (zarządzanie przedsiębiorstwami rolniczymi) do warunków polskich. Prowadzenie i koordynowanie kursów obsługi programu w makroregionie.

Filip Formański – doradca klienta

Doświadczenie:

Od kwietnia 2009 r. zatrudniony w Biurze Doradztwa Gospodarczego w Płocku, gdzie zajmuje się opracowywaniem wniosków i dokumentacji niezbędnych w procesie pozyskiwania środków finansowych. Uprzednio w latach 2007-2008 związany z branżą reklamy i marketingu w takich firmach jak AXEL Studio sp. z o.o. i Eniro Polska.