Wsparcie dla osób zagrożonych utratą pracy - Spotkanie informacyjne.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza osoby zagrożone utratą pracy, oraz które utraciły pracę z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy na spotkanie informacyjne dotyczące projektów skierowanych na aktywizację rynku pracy. Będzie ono miało miejsce 29. stycznia w Warszawie (dokładny adres nie jest jeszcze znany) w godzinach 10:30-12:00. Podczas spotkania zostaną omówione aktualnie realizowane projekty umożliwiające:

Czytaj więcej...

Harmonogram PARP na 2014 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już opublikowała aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku. Lista ta wciąż może być aktualizowana, jednak na tej podstawie można planować udział w poszczególnych programach. My ze swej strony pragniemy zwrócić Państwa uwagę na programy wspierające współpracę małych i mikroprzedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (tzw. Bony) oraz na działanie 8.2.

Czytaj więcej...

Nowa oferta pożyczkowa

W województwie mazowieckim na początku 2014 roku zostanie udostępniona, przez MRFP, nowa oferta pożyczkowa funkcjonująca w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych

W dniach 2-17 stycznia, Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi nabór kandydatów do udziału w projekcie „Moja firma – moją szansą". Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia zamieszkałych na terenie Warszawy lub województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej...