Dofinansowanie dla bezrobotnych z terenów wiejskich.

3. lutego 2014 roku Starosta Płocki ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ogłoszonym naborze grupę docelową stanowić będą:

Czytaj więcej...

Aktywny Płock - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację programu  „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku”.

W ramach programu przewidziane jest m.in. działanie: Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

150 osób bezrobotnych otrzyma jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

Czytaj więcej...

II projekt PROW na lata 2014-2020 - konsultacje publiczne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczynamy-III-etap-konsultacji-PROW-2014-2020

Naszych klientów najbardziej mogą zainteresować następujące DZIAŁANIA:

Czytaj więcej...

Inicjatywa JEREMIE teraz także w MRFP.

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Do grona instytucji finansowych udzielających pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE właśnie dołączyła kolejna. ”Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatwy JEREMIE w województwie Mazowieckim” od stycznia 2014 roku dostępna jest także w ofercie MRFP.

Czytaj więcej...