22 000 zł dla osób bezrobotnych na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim (I)"

O wsparcie mogą ubiegać się osoby w wieku 30 lat i powyżej, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne i mają ustalony II profil pomocy, a jednocześnie należą do jednej z grup defaworyzowanych:

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020

Prezes ARiMR ogłosił termin, w którym hodowcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne, także za pośrednictwem biur powiatowych,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:

Czytaj więcej...

Pomoc ARiMR w związku z tegoroczną suszą

Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu dostępnym na jej stronie. Stawka pomocy jaką można uzyskać wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocującej w 2015 r. uprawy porzeczki czarnej.

Czytaj więcej...

Dotacje na innowacje

31 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków w działaniach „Badania na rynek” oraz poddziałaniach „Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa” oraz „Bony na innowacje” -instytucją zarządzającą konkursami jest PARP. Od 1 września można także ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w firmach oraz na projekty B+R dotyczące innowacji medycznych, w ramach tzw. program INNOMED. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.