RPO WM – harmonogram na 2016 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Harmonogram do pobrania

Kredyt na innowacje technologiczne – nabór od 7. grudnia 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" - wnioski będą przyjmowane w dniach od 7.12.2015 r. do 20.01.2016 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Czytaj więcej...

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" – nabór od 1. grudnia

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Poddziałanie, które zostanie uruchomione w grudniu, jest pewnego rodzaju kontynuacją pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane było  z budżetu PROW 2007 - 2013, choć są w nim nowe elementy.

Czytaj więcej...

22 000 zł dla osób bezrobotnych na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim (I)"

O wsparcie mogą ubiegać się osoby w wieku 30 lat i powyżej, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne i mają ustalony II profil pomocy, a jednocześnie należą do jednej z grup defaworyzowanych:

Czytaj więcej...