ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji (do 50 tys. zł, dofinansowanie 50%),  które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Ponadto,  aby skorzystać z pomocy, rolnik musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

-       chowu i hodowli ryb,

-       chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Czytaj więcej...

RPO WM – harmonogram na 2016 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Harmonogram do pobrania

Kredyt na innowacje technologiczne – nabór od 7. grudnia 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" - wnioski będą przyjmowane w dniach od 7.12.2015 r. do 20.01.2016 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Czytaj więcej...

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" – nabór od 1. grudnia

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Poddziałanie, które zostanie uruchomione w grudniu, jest pewnego rodzaju kontynuacją pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane było  z budżetu PROW 2007 - 2013, choć są w nim nowe elementy.

Czytaj więcej...