Nowy, nieoprocentowany kredyt dla producentów rolnych

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR. Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia  kredytu w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14.VII.2016 r.

Czytaj więcej...

PROW 2014-2020 – harmonogram dla rolników i przedsiębiorców

ARiMR opublikował harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku:

Programy dotyczące rozwoju gospodarstw:

  • Premie dla młodych rolników – marzec 2016 r.
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – marzec 2016 r.
  • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – czerwiec 2016 r.
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – sierpień 2016 r.
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – marzec 2017 r.
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2017 r.
  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – I kwartał 2017 r.

Czytaj więcej...

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r.

ARiMR 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków:

Czytaj więcej...

ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji (do 50 tys. zł, dofinansowanie 50%),  które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Ponadto,  aby skorzystać z pomocy, rolnik musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

-       chowu i hodowli ryb,

-       chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów...