W kwietniu odbędzie się nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.będą mogli ubiegać się o pomoc na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

Czytaj więcej...

Nowy, nieoprocentowany kredyt dla producentów rolnych

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR. Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia  kredytu w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14.VII.2016 r.

Czytaj więcej...

PROW 2014-2020 – harmonogram dla rolników i przedsiębiorców

ARiMR opublikował harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku:

Programy dotyczące rozwoju gospodarstw:

  • Premie dla młodych rolników – marzec 2016 r.
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – marzec 2016 r.
  • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – czerwiec 2016 r.
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – sierpień 2016 r.
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – marzec 2017 r.
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2017 r.
  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – I kwartał 2017 r.

Czytaj więcej...

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r.

ARiMR 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków:

Czytaj więcej...