Restrukturyzacja małych gospodarstw

ARiMR ogłosiła nabór wniosków dla Poddziałania 6.3 Operacje typu: restrukturyzacja małych gospodarstw. To działanie dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa (o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro) i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Termin składania wniosków to 30.03.-28.04.2017 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Czytaj więcej...

ARiMR: 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii w ramach poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", PROW na lata 2014 - 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020.

Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

Czytaj więcej...

ARiMR – nowy harmonogram na 2017 rok

ARiMR opublikowała harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020  na 2017 rok.

Na działania cieszące się największym zainteresowaniem naszych klientów wnioski można będzie składać w następujących okresach 2017 roku:

Czytaj więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Bank Gospodarstwa Krajowego  ogłosił nabór wniosków na Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Nabór będzie trwał od 20.02.2017 do 29.03.2017

Dla kogo: Beneficjentem wsparcia mogą być mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co: Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu  wdrożenie zakupionej lub własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Czytaj więcej...