Premie dla młodych rolników - Poddziałanie 6.1

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na rozpoczęcie działalności rolniczej.

O wsparcie może starać się osoba fizyczna, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat (także ta osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 41 lat),
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

Czytaj więcej...

Rusza nabór wniosków o dotację na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór dla działania 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski będzie można składać od 31. marca do 6. czerwca 2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • przedsiębiorstwa;

Czytaj więcej...

ARiMR – nowy harmonogram – 2017 rok

ARiMR opublikowała harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020  na 2017 rok.

Na działania cieszące się największym zainteresowaniem naszych klientów wnioski można będzie składać w następujących okresach 2017 roku:

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się firmy do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 wynosi:

Czytaj więcej...