Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się firmy do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 wynosi:

Czytaj więcej...

Restrukturyzacja małych gospodarstw

ARiMR ogłosiła nabór wniosków dla Poddziałania 6.3 Operacje typu: restrukturyzacja małych gospodarstw. To działanie dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa (o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro) i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Termin składania wniosków to 30.03.-28.04.2017 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Czytaj więcej...

ARiMR: 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii w ramach poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", PROW na lata 2014 - 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020.

Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

Czytaj więcej...

ARiMR – nowy harmonogram na 2017 rok

ARiMR opublikowała harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020  na 2017 rok.

Na działania cieszące się największym zainteresowaniem naszych klientów wnioski można będzie składać w następujących okresach 2017 roku:

Czytaj więcej...