AKTUALNOŚCI

AKtualności

Harmonogram ARiMR 2018 r. - aktualizacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.

Poniżej przedstawiamy terminy ogłoszenia tych konkursów, które spotykają się z największym zainteresowaniem naszych klientów:

  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – III kwartał 2018 r.
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych” - obszar a (produkcja prosiąt, b) (produkcja mleka krowiego), c (produkcja bydła mięsnego) i d (racjonalizacja technologii produkcji) – nabór wniosków:

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych - planowany nabór

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dla kogo

Pomoc kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Podstawowe warunki

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

  1. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiąże się, że przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w każdym roku, będzie:
  2. zostały spełnione wymagania określone przepisami prawa związane z realizacją operacji, w tym obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Czytaj więcej...

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych ogłosiła konkurs na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

Wnioski będzie można składać od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00, zaś orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2018 r.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Program został podzielony na 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym z modułów zostały zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Wnioskodawcy będą mieli możliwość aplikowania do konkursu w ramach modułu dotyczącego otyłości, modułu dotyczącego chorób kręgosłupa lub też do obu modułów jednocześnie. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi wynosić od 3 do 9 miesięcy.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów...