AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej realizowanego w ramach dwóch programów

I. W ramach algorytmu finansowanego z Funduszu Pracy zaplanowano wsparcie w postaci  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 20.000,00 zł dla 21 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna będzie zobowiązana, przed zawarciem umowy z MUP, do uczestnictwa w szkoleniu ,,Mała przedsiębiorczość", które będzie finansowane w całości ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj więcej...

Dotacje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal przyjmuje wnioski o dotację na poprawę bezpieczeństwa pracy. Program realizowany przez ZUS obejmuje przedsiębiorstwa z całej Polski.

Kwota maksymalnego dofinansowania wynosi:

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych
(w PLN)
1 2 3 4 5 6
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Bony na innowacje – RPO WM

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego mogą składać wnioski na działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje.

Nabór jest przeprowadzony w trybie otwartym i został podzielony na trwające około miesiąca rundy:

-  dziesiąta runda              od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r.,

-  jedenasta runda             od 01.11.2016 r. do 30.11.2016 r.,

-  dwunasta runda             od 01.12.2016 r. do 30.12.2016 r.,

-  trzynasta runda              od 31.12.2016 do 31.01.2017 r. itd.

Następne listy będą tworzone dla kolejnych miesięcznych rund naboru.

Czytaj więcej...