AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ARiMR – nowy harmonogram na 2017 rok

ARiMR opublikowała harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020  na 2017 rok.

Na działania cieszące się największym zainteresowaniem naszych klientów wnioski można będzie składać w następujących okresach 2017 roku:

Czytaj więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Bank Gospodarstwa Krajowego  ogłosił nabór wniosków na Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Nabór będzie trwał od 20.02.2017 do 29.03.2017

Dla kogo: Beneficjentem wsparcia mogą być mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co: Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu  wdrożenie zakupionej lub własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Czytaj więcej...

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wnioski będzie można składać od 28 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...