AKTUALNOŚCI

25 września 2018

ARiMR – nabór Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 10 września 2018 r. ARiMR ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie […]
25 września 2018

ARiMR – Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5. Pomoc może być przyznana rolnikowi – osobie fizycznej, który […]
5 lutego 2018

Restrukturyzacja małych gospodarstw

ARiMR ogłosiła nabór wniosków dla Poddziałania 6.3 Operacje typu: restrukturyzacja małych gospodarstw. To działanie dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa (o wielkości ekonomicznej […]

CERTYFIKATY