AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ARiMR – nowy harmonogram – 2017 rok

ARiMR opublikowała harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020  na 2017 rok.

Na działania cieszące się największym zainteresowaniem naszych klientów wnioski można będzie składać w następujących okresach 2017 roku:

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się firmy do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 wynosi:

Czytaj więcej...

Restrukturyzacja małych gospodarstw

ARiMR ogłosiła nabór wniosków dla Poddziałania 6.3 Operacje typu: restrukturyzacja małych gospodarstw. To działanie dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa (o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro) i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Termin składania wniosków to 30.03.-28.04.2017 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Czytaj więcej...